?

Ben Bu Aşkın Mecnûnuyum - Uşşak ilâhi - Sebilci Hüseyin Efendi.mp3

Thumbnail Size : 7.48 MB
Duration : 03:16
Play : 0
Source : Soundcloud.com
Upload On 2013-09-01 16:39:58

Hak Yarattı Âlemi Aşkına Muhammed'in - Isfahan ilahi - Sebilci Hüseyin Efendi.mp3

Thumbnail Size : 8.92 MB
Duration : 03:53
Play : 0
Source : Soundcloud.com
Upload On 2013-08-26 19:40:37

Ben Âşık-ı Dil-vefâkâr-ı Hüseynem - Mersiye - Sebilci Hüseyin Efendi.mp3

Thumbnail Size : 4.38 MB
Duration : 04:47
Play : 0
Source : Soundcloud.com
Upload On 2014-10-31 16:18:34

Her Yer Karanlık Pürnûr O Mevki - Gazel - Sebilci Hüseyin Efendi.mp3

Thumbnail Size : 7.59 MB
Duration : 03:18
Play : 0
Source : Soundcloud.com
Upload On 2014-02-17 10:57:57

Âlem-i Nâsûta Halk Uryân Gelir Uryân Gider - Kasîde - Sebilci Hüseyin Efendi.mp3

Thumbnail Size : 3.67 MB
Duration : 04:00
Play : 0
Source : Soundcloud.com
Upload On 2015-02-17 17:26:42

Leyle-i Vuslatının Zevkine Pâyân mı Olur - Gazel - Sebilci Hüseyin Efendi.mp3

Thumbnail Size : 11.83 MB
Duration : 05:10
Play : 0
Source : Soundcloud.com
Upload On 2014-02-17 11:50:42

Sebilci Hüseyin Efendi'nin Tevazuu.mp3

Thumbnail Size : 1.63 MB
Duration : 00:42
Play : 0
Source : Soundcloud.com
Upload On 2017-07-02 13:54:44

Beyhûde Gamlanma Dîvâne Gönül - Kaside - Sebilci Hüseyin Efendi.mp3

Thumbnail Size : 4.84 MB
Duration : 02:06
Play : 0
Source : Soundcloud.com
Upload On 2013-09-05 22:57:57

Kim Umar Senden Vefâyı - Kaside - Sebilci Hüseyin Efendi.mp3

Thumbnail Size : 3.7 MB
Duration : 04:02
Play : 0
Source : Soundcloud.com
Upload On 2015-11-29 02:07:13

Mevlid-i Şerif ve Kasideler - Sebilci Hüseyin Efendi.mp3

Thumbnail Size : 102.98 MB
Duration : 44:59
Play : 0
Source : Soundcloud.com
Upload On 2014-01-07 15:04:13

 
 

© Copyright 2018 All Rights Reserved. | Www.savelagu.uk | Sitemap | PARTNER SITE : Google.com | Carilagu | PlanetLagu | Alexa.com Savalagu.Uk